Ev 6 [86] Øyer - [87] Tretten, på strekningen Lillehammer - Otta (Oppland)

Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Rv 3 for vogntog med lengde større enn 19,50 meter. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.11.2019 20:00 Gjelder til: 20.11.2019 06:00

Ev 6 Korgfjell tunnel, på strekningen Mosjøen - Mo i Rana (Nordland)

Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 00:00 til 06:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjennomslipp kl. 01:00, 02:00, 04:00 og 05:00. Gjelder fra: 18.11.2019 00:00 Gjelder til: 23.11.2019 06:00
NNV_NyttFraNNV.png
NNV_KontaktOss.png

Autovern og trafikkskilting fra Trønderlag og over hele Nord-Norge

Nordnorsk Veisikring AS har lang erfaring som leverandør og montør av autovern (veirekkverk og brurekkverk) hovedsakelig i Nord-Norge, men også sørover til Trønderlag. Trafikkskilt har også blitt en del vårt tjenesteområde, da dette også er en viktig faktor med hensyn til trafikksikkerhet.

Vi jobber ut i fra Vegvesenet sin nullvisjon, det vil si null drepte og null skadde i trafikken. Vårt bidrag er i denne sammenhengen å levere trygge skilt- og autovernløsninger.

© 2011 | Nordnorsk Veisikring AS | Tel: +47 97 51 67 04 | E-post: bengt@nnv.as

Nettsideløsning og Webdesign fra Mosoft : Web