Ev 6 [51] Grønvollkrysset - [53] Mogreinakrysset, på strekningen Gardermoen - Hamar (Akershus)

Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Forsinkelser må påregnes. Gjelder fra: 17.08.2019 12:05 Gjelder til: 19.08.2019 05:00

Ev 6 [86] Øyer - [87] Tretten, på strekningen Lillehammer - Otta (Oppland)

Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 312 for personbiler. Anbefalt omkjøring via Rv 3 for kjøretøy med lengde større enn 19,5 meter. Gjelder fra: 20.08.2019 08:00 Gjelder til: 20.08.2019 15:00
NNV_NyttFraNNV.png
NNV_KontaktOss.png

Autovern og trafikkskilting fra Trønderlag og over hele Nord-Norge

Nordnorsk Veisikring AS har lang erfaring som leverandør og montør av autovern (veirekkverk og brurekkverk) hovedsakelig i Nord-Norge, men også sørover til Trønderlag. Trafikkskilt har også blitt en del vårt tjenesteområde, da dette også er en viktig faktor med hensyn til trafikksikkerhet.

Vi jobber ut i fra Vegvesenet sin nullvisjon, det vil si null drepte og null skadde i trafikken. Vårt bidrag er i denne sammenhengen å levere trygge skilt- og autovernløsninger.

© 2011 | Nordnorsk Veisikring AS | Tel: +47 97 51 67 04 | E-post: bengt@nnv.as

Nettsideløsning og Webdesign fra Mosoft : Web