Ev 6 [2] Ekebergkrysset i Operatunnelen - [64] Etterstad, forbindelsesveg, på strekningen Sørenga - Alnabru, i retning mot Alnabru (Oslo)

Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 07.06.2020 22:00 Gjelder til: 08.06.2020 06:00

Ev 6 [77] Mjøsbrua - [79] Vingrom, på strekningen Hamar - Lillehammer (Innlandet)

Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet for personbiler. Anbefalt omkjøring via Rv 3 for kjøretøy med lengde større enn 19,5 meter. Gjelder fra: 04.06.2020 22:00 Gjelder til: 05.06.2020 06:00
NNV_NyttFraNNV.png
NNV_KontaktOss.png

Autovern og trafikkskilting fra Trønderlag og over hele Nord-Norge

Nordnorsk Veisikring AS har lang erfaring som leverandør og montør av autovern (veirekkverk og brurekkverk) hovedsakelig i Nord-Norge, men også sørover til Trønderlag. Trafikkskilt har også blitt en del vårt tjenesteområde, da dette også er en viktig faktor med hensyn til trafikksikkerhet.

Vi jobber ut i fra Vegvesenet sin nullvisjon, det vil si null drepte og null skadde i trafikken. Vårt bidrag er i denne sammenhengen å levere trygge skilt- og autovernløsninger.

© 2011 | Nordnorsk Veisikring AS | Tel: +47 97 51 67 04 | E-post: bengt@nnv.as

Nettsideløsning og Webdesign fra Mosoft : Web