Ev 6 Gluggvasselv bru, på strekningen Grong - Mosjøen (Nordland)

Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 7322. Omkjøring via fylkesveg innebærer også ferdsel på kommunal veg i Grane. Omkjøring er ikke mulig for større kjøretøy. Utrykningskjøretøy kan ikke passere. Gjelder fra: 16.01.2021 22:00 Gjelder til: 17.01.2021 08:00

Ev 6 Fagernestunnelen, i Narvik kommune (Nordland)

Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Lørdag og søndag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra 16.01.2021 klokken 21:00 til 18.01.2021 klokken 06:00. Gjelder fra: 16.01.2021 21:00 Gjelder til: 18.01.2021 06:00
NNV_NyttFraNNV.png
NNV_KontaktOss.png

Autovern og trafikkskilting fra Trønderlag og over hele Nord-Norge

Nordnorsk Veisikring AS har lang erfaring som leverandør og montør av autovern (veirekkverk og brurekkverk) hovedsakelig i Nord-Norge, men også sørover til Trønderlag. Trafikkskilt har også blitt en del vårt tjenesteområde, da dette også er en viktig faktor med hensyn til trafikksikkerhet.

Vi jobber ut i fra Vegvesenet sin nullvisjon, det vil si null drepte og null skadde i trafikken. Vårt bidrag er i denne sammenhengen å levere trygge skilt- og autovernløsninger.

© 2011 | Nordnorsk Veisikring AS | Tel: +47 97 51 67 04 | E-post: bengt@nnv.as

Nettsideløsning og Webdesign fra Mosoft : Web