Ev 6 Follotunnelen, på strekningen Moss - Oslo (Alnabru) (Akershus)

Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 21.10.2019 22:00 Gjelder til: 26.10.2019 05:30

Ev 6 Daumannviktunnelen, i Sørfold kommune (Nordland)

Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Ett gjennomslipp fra hver side kl 23:00-23:15, 00:15-00:30, 01:30-01:45, 02:45-03:00, 04:00-04:15 og 05:15-05:30. Gjelder fra: 20.10.2019 22:00 Gjelder til: 01.11.2019 06:00
NNV_NyttFraNNV.png
NNV_KontaktOss.png

Autovern og trafikkskilting fra Trønderlag og over hele Nord-Norge

Nordnorsk Veisikring AS har lang erfaring som leverandør og montør av autovern (veirekkverk og brurekkverk) hovedsakelig i Nord-Norge, men også sørover til Trønderlag. Trafikkskilt har også blitt en del vårt tjenesteområde, da dette også er en viktig faktor med hensyn til trafikksikkerhet.

Vi jobber ut i fra Vegvesenet sin nullvisjon, det vil si null drepte og null skadde i trafikken. Vårt bidrag er i denne sammenhengen å levere trygge skilt- og autovernløsninger.

© 2011 | Nordnorsk Veisikring AS | Tel: +47 97 51 67 04 | E-post: bengt@nnv.as

Nettsideløsning og Webdesign fra Mosoft : Web