Ev 6 [50] Kverndalenkrysset - [53] Mogreinakrysset, på strekningen Oslo (Alnabru) - Hamar (Viken)

Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Rv 4 for kjøretøy med lengde større enn 19,5 meter. Omkjøring er skiltet for øvrig trafikk. Gjelder fra: 14.08.2020 20:00 Gjelder til: 17.08.2020 05:00

Ev 6 Skarpsnotunnelen - [76] Moelv, på strekningen Hamar - Lillehammer (Innlandet)

Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Forsinkelser må forventes. Gjelder fra: 16.06.2020 07:00 Gjelder til: 14.08.2020 00:00
NNV_NyttFraNNV.png
NNV_KontaktOss.png

Autovern og trafikkskilting fra Trønderlag og over hele Nord-Norge

Nordnorsk Veisikring AS har lang erfaring som leverandør og montør av autovern (veirekkverk og brurekkverk) hovedsakelig i Nord-Norge, men også sørover til Trønderlag. Trafikkskilt har også blitt en del vårt tjenesteområde, da dette også er en viktig faktor med hensyn til trafikksikkerhet.

Vi jobber ut i fra Vegvesenet sin nullvisjon, det vil si null drepte og null skadde i trafikken. Vårt bidrag er i denne sammenhengen å levere trygge skilt- og autovernløsninger.

© 2011 | Nordnorsk Veisikring AS | Tel: +47 97 51 67 04 | E-post: bengt@nnv.as

Nettsideløsning og Webdesign fra Mosoft : Web