Ev 6 Nøstvettunnelen, på strekningen Moss - Oslo (Alnabru), i retning mot Oslo (Alnabru) (Viken)

Åpen for trafikk: Åpen for trafikk. Gjelder fra: 22.10.2020 16:07

Ev 6 [2] Ekebergkrysset i Operatunnelen - [64] Etterstad, på strekningen Sørenga - Alnabru, i retning mot Alnabru (Oslo)

Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 26.10.2020 22:00 Gjelder til: 28.10.2020 06:00
NNV_NyttFraNNV.png
NNV_KontaktOss.png

Autovern og trafikkskilting fra Trønderlag og over hele Nord-Norge

Nordnorsk Veisikring AS har lang erfaring som leverandør og montør av autovern (veirekkverk og brurekkverk) hovedsakelig i Nord-Norge, men også sørover til Trønderlag. Trafikkskilt har også blitt en del vårt tjenesteområde, da dette også er en viktig faktor med hensyn til trafikksikkerhet.

Vi jobber ut i fra Vegvesenet sin nullvisjon, det vil si null drepte og null skadde i trafikken. Vårt bidrag er i denne sammenhengen å levere trygge skilt- og autovernløsninger.

© 2011 | Nordnorsk Veisikring AS | Tel: +47 97 51 67 04 | E-post: bengt@nnv.as

Nettsideløsning og Webdesign fra Mosoft : Web